Festzug | nemačko - srpski prevod

Festzug

muški rodgramatika

1. korzo

imenica

1. Šetalište, glavna ulica;
2. Šetnja velikog broja osoba po jednoj ulici;
3. Trkalište;
4. Povorka iskićenih kola za na korzou (lat.)
Trk, trčanje; tok; trkalište; ulično šetalište (upotrebljava se često i kao ime ulica, kafana i sl.); trg. = kurs; al korzo (tal. al corso), po sadašnjoj vrednosti, po kursu.

2. svečana povorka

ženski rod