Profil | nemačko - srpski prevod

Profil

imenicagramatika

(allgemein) Seitenansicht des Gesichts oder eines Gegenstands.
allg. Umrißgestalt, Seitenansicht (z.B. eines Kopfes).

1. izgled sa strane

muški rod

2. presek

muški rod

3. profil

muški rod

Vertikalna, tj. uspravan presek, poprečan presek, izgled sa strane, strana; naročito: izgled čovečjeg lica kad se gleda sa strane; u građevinarstvu: izgled neke građevine u preseku; vezovi koji se ne vezu u tkaninu nego se prišivaju na tkaninu. (fr.)

4. strana

ženski rod

Deo lista knjige, stranica.