lagern | nemačko - srpski prevod

lagern

glagol

1. biti na stovarištu

glagol

2. biti u magacinu

glagol

3. biti u okolu

glagol

4. kampirati

glagol

Logorovati, živiti u polju (ili u okolu, u logoru); uokoliti se, ulogoriti se; fig. privremeno se smestiti, privremeno stanovati.

5. ležati

glagol

6. ležati ispružen

glagol

7. logorovati

glagol

Boraviti u logoru, provesti izvesno vreme u logoru (nem.)

8. namestiti

glagol

9. počivati

glagol

10. položiti

glagol

11. postaviti

glagol

Metnuti, staviti.

12. smestiti

glagol

13. ulogoriti

glagolvojska

14. ulogoriti se

glagol

15. ulogorivati

glagolvojska

16. utaboriti

glagol

17. utaboriti se

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

legieren | logieren